Lahjoita

Suojelukoirien pahoinpitelyt etenevät oikeuteen

Tapaus paljastaa eläinsuojelun kriisiytymisen Suomessa


Katso video
Malinois-paimenkoiran pää punaisissa kehyksissä, koiran kieli ulkona

ELÄINTEN KOHTELU ON YKSI AIKAMME VAKA­VIMMISTA EETTISISTÄ KRIISEISTÄ.

Oikeutta eläimille tuo julki eläinten kaltoinkohtelua ja työskentelee eläinystävällisemmän maailman puolesta. Emme voisi toimia ilman tukijoitamme. Tule mukaan puolustamaan eläimiä!

Lahjoita nyt!

Suojelukoirien pahoinpitelyä koskevat oikeudenkäynnit alkavat viimein. Tulevana torstaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa puidaan Saksanpaimenkoiraliiton Paimion osaston väkivaltaisia tapahtumia, jotka nostimme salaa kuvatuilla videoilla esiin vajaat kaksi vuotta sitten.

Lue lisää vuonna 2021 julkaistusta artikkelistamme.

Koirien väkivaltaisen kohtelun saaminen oikeuteen on vaatinut sen, että Oikeutta eläimille on tuonut poikkeuksellisilla menetelmillä hankitut videot isosti julkisuuteen päättäväisellä kampanjoinnilla. Eläinsuojelun valvonnan ei tulisi olla järjestön vastuulla, vaan eläinsuojeluviranomaisten. Tieto tapahtumista on ollut viranomaisilla jo kauan ennen salavideoitamme, mutta he eivät ole pystyneet puuttumaan niihin. Väkivaltaiset kouluttajat ovat voineet jatkaa toimintaansa siinä uskossa, etteivät he voi joutua vastuuseen.

On myös vahvat perusteet epäillä, että ilman suurta julkisuutta tapausta ei olisi otettu vakavasti, vaikka videot olisi toimitettu poliisille. Eläinsuojelutapauksisssa on ongelmia kaikissa oikeudenkäytön asteissa: monet tapaukset jäävät tutkimatta, syyttäjä saattaa jättää viemättä asiaa eteenpäin tai oikeusistuin käsitellä asian puutteellisesti.

Allaolevan videon tapausta käsitellään helmikuussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Katso video noutoharjoituksesta äänten kanssa.

Enemmistö suomalaisista on ollut järkyttynyt koirien hakkaamisesta, kuristamisesta, potkimisesta ja sähköpantojen käytöstä. Politiikassa huoli eläimistä ei näy. Eläinsuojelulaki on 27 vuotta vanha. Lähes kaikki ehdotetut parannukset ovat kohdanneet vastustusta. Hallitusohjelmaan on kirjattu lähinnä tehtäviä selvityksiä ja viittauksia siihen, mitä lain taustatöissä tulisi lukea. Pian eduskuntaan tulossa oleva laki on katastrofaalisen huono.

Eläinsuojelulainsäädäntö on kriisissä ja Suomi on jäämässä eläinsuojelun takapajulaksi. Poliitikkojen välinpitämättömyys antaa signaalin, jonka mukaan eläimillä ei ole väliä. Tämä on mahdollistanut myös suojelukoirakentillä tapahtuneen väkivallan.

Seuraamme suojelukoiraväkivaltaan liittyviä oikeudenkäyntejä tiiviisti somekanavissamme. 

Vetoa paremman eläinsuojelulain puolesta!

Uutta eläinsuojelulakia on valmisteltu erittäin pitkään. Meneillään oleva lakiuudistus on kuitenkin pahasti epäonnistunut, eikä se paranna kaikkein huonoimmassa asemassa olevien eläinten oloja lainkaan.

Usealla puolueella – erityisesti Vihreillä, Vasemmistoliitolla ja Sosialidemokraateilla – on ohjelmassaan eläinsuojelun parantamiseen tähtääviä vaatimuksia. Nämä puolueet ovat kuitenkin toistaiseksi painottaneet muita tavoitteitaan, ja eläinsuojelu on joutunut tylyjen kompromissien kohteeksi.

Vetoa kanssamme puolueisiin, että eläinten asiaa pidettäisiin esillä tulevissa vaaleissa ja mahdollisissa hallitusneuvotteluissa eläinsuojeluparannuksista tehtäisiin kynnyskysymys. Vetoomus luovutetaan yllämainittujen puolueiden puheenjohtajistolle.