Lahjoita

Väki­valta ei ole harrastus

Auta lopettamaan eläinten kaltoin­kohtelu.


Katso video
Malinois-paimenkoiran pää punaisissa kehyksissä, koiran kieli ulkona

ALLEKIRJOITA AVOIN KIRJE

AUTA LOPETTAMAAN VÄKIVALTA

Allekirjoita nyt!

VIDEOT PALJASTAVAT LAIT­TOMAT KOULUTUS­MENETELMÄT.

Suojelukoirien koulutuksessa väkivallan kulttuuri on levinnyt laajalle. Tällaiselle ohjaajalle päätyvä pentu ei voi välttää joutumista jatkuvan kaltoinkohtelun kohteeksi.

Videot: Oikeutta eläimille. Teksti: Oikeutta eläimille. Kuvitukset: Opri Kangas, Nora Lehtopuro.

In English here.

Noutokapulan hakemisesta seuraa sähköisku, Nova ei halua mennä lähemmäs. Epäröimisestä seuraa sähköisku. Nova huutaa kivusta ja juoksee kapulalle, sähköisku jatkuu. 

Sama harjoitus toistuu monta kertaa. 

Kouluttaja haluaisi, että Nova hakisi kapulan nopeammin, mutta tätä Nova ei voi tietää. Ongelma ratkaistaan sähköttämällä koiraa koko paluumatkan ajan, jotta se juoksisi nopeammin ja saisi sillä sähköiskun loppumaan. Nova oppii, että kapulan suuhun ottamista seuraa sähköisku, ja alkaa välttää kapulan lähestymistä paniikinomaisesti. Tämän jälkeen ohjaaja pakottaa sen kapulalle antamalla lisää sähköä.

Laaja videomateriaali suojelukoirien koulutuskentältä kertoo säännönmukaisesta ja rajusta väkivallasta koiria kohtaan. Koiria koulutetaan piikki- ja sähköpannoilla, niitä kuristetaan, lyödään, potkitaan ja revitään turkista.

Oikeutta eläimille -yhdistys on tehnyt materiaalin perusteella tutkintapyynnön videolla esiintyvistä, koiria väkivaltaisesti kohdelleista harrastajista ja harjoituksia järjestävästä Saksanpaimenkoiraliiton alayhdistyksestä.

Suojelukoirien koulutus on Saksasta lähtöisin oleva harrastus, jossa pyritään opettamaan koiralle tietyt suojelua jäljittelevät liikkeet ja suorittamaan nämä liikkeet kokeessa. Kokeeseen kuuluvat myös jäljestys- ja tottelevaisuusosiot. Suojeluharrastuksessa käytettäviä koiria ovat mm. saksanpaimenkoirat, belgianpaimenkoira malinoisit ja dobermannit. Nämä liikkeet voitaisiin opettaa koirille myös nykyaikaisella, positiiviseen vahvistamiseen perustuvalla koulutustavalla.

Suojeluharjoituksissa ei siis kouluteta poliisikoiria tai muita viranomaiskoiria, vaan kyseessä on harrastus.
 

Katso video noutoharjoituksesta äänten kanssa.

MITÄ VIDEOILLA NÄKYY?

Suojelukoira­koulutuksessa käytetään äärimmäisen epäeettisiä ja laittomia koulutusmenetelmiä. Koiria lyödään, potkitaan, alistetaan ja niitä riuhdotaan sekä revitään turkista. Koulutuksessa käytetään piikki- ja sähköpantoja ja eläimiä kuristetaan usein.

Videoilla koiria koulutetaan irrottamaan lelusta tai koulutushihasta kuristamalla niin, että koiraa roikotetaan piikkipannasta. Kuristaminen jatkuu niin kauan, että koiran on pakko ottaa henkeä ja irrottaa otteensa. Kuristamista tehostetaan vetämällä koiraa toisella hihnalla valjaista. Metodia käytetään myös silloin, jos koira ei pure hyvällä otteella koulutushihaan. Tällöin koiraa kuristetaan ensin, ja sitten se “saa helpotuksen” puremalla.

VIDEOT OSOIT­TAVAT VÄKI­VALLAN LAAJUDEN

Nyt julkaistut videot on kuvattu Paimiossa ja Loviisassa. Niiden perusteella on tehty tutkintapyynnöt 15 ihmisestä ja kolmesta koulutuksia järjestävästä yhdistyksestä. Tutkintapyynnön kohteena olevat ihmiset asuvat Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Lisäksi tutkintapyyntö on tehty kolmesta ulkomaan kansalaisesta. Koulutuksia järjestäneet yhdistykset ovat Saksanpaimenkoiraliitto ja sen Varsinais-Suomen ja Kotkan alaosastot.

Materiaalin laajuus osoittaa, ettei kyseessä ole muutaman koiranomistajan tapa, vaan väkivaltaisen koulutuksen kulttuuri on levinnyt laajalle suojeluharrastajien piirissä. Toiminta on ollut järjestäytynyttä, ja sitä järjestäneet yhdistykset ovat tienneet koulutuksessa käytetyistä välineistä ja menetelmistä. Koulutuksissa on ollut mukana Saksanpaimenkoiraliiton hyväksymä koulutusmaalimies, jonka tehtävä on kouluttaa muita maalimiehiä vetämään harjoituksia.

Suurin osa videoista on kuvattu harjoituskentän laidalla olevasta metsästä niin, etteivät harrastajat ole tienneet kuvaamisesta. Osa videoista on kuvattu harjoitushalliin jätetyllä kameralla. Tämä on ollut ainut tapa saada todistusaineistoa väkivallasta koiria kohtaan. Ennen kuvaamista koirien kohtelusta on ilmoitettu Saksanpaimenkoiraliitolle ja valvontaeläinlääkärille. Nämä ilmoitukset eivät ole johtaneet mihinkään, sillä Saksanpaimenkoiraliitto on kieltänyt koko asian, eivätkä viranomaiset ole voineet puuttua tapahtumiin ilman pitäviä todisteita.

Piirretty koira sähköpanta kaulassa

ELÄINTEN KOHTELU ON YKSI AIKAMME VAKA­VIMMISTA EETTISISTÄ KRIISEISTÄ.

Oikeutta eläimille tuo julki eläinten kaltoinkohtelua ja työskentelee eläinystävällisemmän maailman puolesta. Emme voisi toimia ilman tukijoitamme. Tule mukaan puolustamaan eläimiä!

Lahjoita nyt!

MITÄ LAKI SANOO ELÄINTEN VÄKI­VALTAISESTA KOULUT­TAMISESTA?

Eläinsuojelua säätelevät eläinsuojelulaki ja sen nojalla annettu eläinsuojeluasetus

  • Eläinsuojelulain 3 § mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Lisäksi tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty.
  • Saman lain 6 § mukaan kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty.
  • Eläinsuojeluasetuksen 12 § mukaan eläintä on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. 
  • Saman pykälän mukaan eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti. Eläimen potkiminen sekä lyöminen kuritus-, koulutus- tai muussa sellaisessa tarkoituksessa eläintä vahingoittavalla välineellä on kielletty

ELÄINTEN PAHOIN­PITELYÄ EI TARVITSE KIELTÄÄ, SE ON JO LAITONTA.

Tämä väkivalta on mahdollista pysäyttää. Voit olla mukana allekirjoittamalla vetoomuksen.

Olen mukana!

KOIRALLA EI OLE MAHDOL­LISUUTTA VÄLTTÄÄ SÄHKÖ­ISKUA.

Videoiduissa harjoituksissa toistuu sama kaava:

  1. Aluksi koira “avataan vietille” sähköiskulla. Kivun tarkoitus on herättää koiran puolustusvietti ja saada se haukkumaan uhkaavasti käyttäytyvää maalimiestä.
  2. Seuraavaksi koira saa purra maalimiehen suojahihaa. Tämän jälkeen koira saa hihan, ja sen halutaan purevan hihaa rauhallisesti. Jos koira ei pure kunnolla, sitä lyödään päähän tai kuristetaan kahden liinan väliin. Näillä menetelmillä koiran on mahdotonta ymmärtää mitä siltä halutaan.
  3. Rauha-vaiheen jälkeen koiran tulisi irrottaa hihasta. Videoilla koiria ei edes pyydetä irrottamaan, vaan ne pakotetaan irrottamaan “hapettamalla” eli kuristamalla kunnes koiran on pakko irrottaa. 
  4. Irrotuksen jälkeen koira “laitetaan vietille” uudelleen sähköiskulla. Tämä johtaa siihen, että koirat eivät halua irrottaa ja niiden hapettamisaika pitenee. 

Koirilla ei ollut mitään mahdollisuutta välttää sähköä tai hapettamista, koska ne eivät tehneet virheitä, vaan niitä sähkötettiin alussa joka tapauksessa. Hapettamistakaan pystynyt välttämään, sillä koirilta ei missään kohtaa pyydetty irrotusta. Toisaalta liian aikainen irrottaminen johti myös lyömiseen ja hapettamiseen. 

Koulutuksen tavoitteena on voimakkaammat reaktiot. Näyttävyyttä haetaan pelkoaggression kautta, jotta koira olisi oikeasti “vihainen”. Koira ei siis voi välttää väkivaltaista kohtelua. Pentuna joutuminen tällä tavoin kouluttavalle ohjaajalle määrittelee koiran kokeman väkivallan tulevaisuudessa.

Väkivaltainen kohtelu toistui joka kerta, kun harjoituksia kuvattiin.

Pysy ajan tasalla!

Päivitykset suoraan sähköpostiisi!

Oikeutta eläimille -yhdistyksen sähköpostilistalla saat uusimmat tiedot toiminnasta, kampanjoista ja mahdollisuuksista auttaa eläimiä! Lähetämme sähköpostia ajankohtaisen tilanteen mukaan muutaman kerran kuukaudessa.

Ota meihin yhteyttä

Oikeutta eläimille
Vilhonvuorenkatu 7-9 C th 4
00500 Helsinki

044 722 3351 (klo 9-17)
044 722 3352 (tiedotusvälineet)

info@oikeuttaelaimille.fi