Lahjoita

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry (myöhemmin Oikeutta eläimille) rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä Oikeutta eläimille sitoutuu noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679.

Rekisterinpitäjä

Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry
PL 362
00131 Helsinki
Puh. 044 722 3351
info@oikeuttaelaimille.fi

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa:
Kristo Muurimaa
kristo.muurimaa@oikeuttaelaimille.fi

Mihin käytämme tietoja?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

 • Toiminnasta tiedottaminen (uutiskirjeet)
 • Tilattujen tuotteiden toimittaminen
 • Vetoomukset
  • nimi ja kotipaikka luovutetaan vetoomuksessa mainitulle taholle vaaditun tavoitteen aikaansaamiseksi
  • sähköpostiosoitetta käytetään vain kertaluonteiseen tiedottamiseen
 • Lahjoituksen aikaansaaminen ja varainhankinnan kehittäminen
 • Yhdistyslain vaatimien henkilötietojen merkitseminen jäsenrekisteriin

Säännöllistä ja jatkuvaa sähköistä yhteydenpitoa tehdään vain Henkilön luvalla.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat jäsenten osalta rekisteröidyn suostumus, rekisterinpitäjän ja jäsenen väliseen suhteeseen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä yhdistyslain mukaiset lakisääteiset velvoitteet. Muiden rekisteröityjen osalta käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn kanssaan tehtyyn sopimukseen.

Henkilötiedot, joita pyydämme sinulta ja jotka on merkitty * merkillä, ovat meille välttämättömiä, jotta voimme toteuttaa halutut toimet kuten lahjoituksen tai jäseneksi liittymisen.

Kävijäseuranta

Käytämme markkinoinnin seurannassa Sanoman palvelua ja sosiaalisen median markkinoinnin seurannassa Facebookin palvelua.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Voimme kuitenkin käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Tällaisia käyttämiämme henkilötietojen käsittelijöitä ovat Salesforce, MailChimp ja Google. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietojen siirto on mahdollista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaiseen komission päätökseen perustuen. Salesforce, MailChimp ja Google ovat sitoutuneet huolehtimaan tietosuojasta Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä palveluksessamme olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi. Oikeutta eläimille huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tietojen säilyttämisaika

Vetoomuksella kerättyjä tietoja säilytämme kunnes vetoomus on luovutettu ja olemme tiedottaneet luovuttamisesta allekirjoittaneille. Lahjoittajien ja jäsenten tietoja säilytämme lahjoitussopimuksen tai jäsenyyden päättämisen jälkeen 24 kk. Muita tietoja, kuten toiminnasta kiinnostuneiden tai kasvissyöjän infopaketin tilanneiden yhteystietoja säilytämme 12 kk. Uutiskirjeiden tilanneiden henkilöiden tietoja säilytämme uutikirjeiden tilaamisen ajan ja tiedot poistetaan kun tilaus päättyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

 • saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • vaatia epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojesi oikaisua
 • saada henkilötietosi poistetuksi
 • saada tietyissä tilanteissa henkilötietojesi käsittely rajoitetuksi
 • tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
 • saada meille toimittamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa jos henkilötietojesi käsittely suoritetaan automaattisesti perustuen suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen ja haluat siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle

Saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lähettämissämme uutiskirjeissä on linkki, josta voit peruuttaa listan tilauksen.

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaisellesi taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee.

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen mukaisesti tehdäksesi oikeuksiesi mukaisen pyynnön.

Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry
PL 362
00131 Helsinki
info@oikeuttaelaimille.fi

Vastaamme pyyntöihin kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Pyynnön monimutkaisuudesta riippuen saatamme joutua pidentämään vastaamisaikaa.

Päivitetty 29.1.2024. Ilmoitamme tietosuojaselosteen muutoksista tällä sivulla.

Pysy ajan tasalla!

Päivitykset suoraan sähköpostiisi!

Oikeutta eläimille -yhdistyksen sähköpostilistalla saat uusimmat tiedot toiminnasta, kampanjoista ja mahdollisuuksista auttaa eläimiä! Lähetämme sähköpostia ajankohtaisen tilanteen mukaan muutaman kerran kuukaudessa.

Ota meihin yhteyttä

Oikeutta eläimille
Vilhonvuorenkatu 7-9 C th 4
00500 Helsinki

044 722 3351 (klo 9-17)
044 722 3352 (tiedotusvälineet)

info@oikeuttaelaimille.fi