Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin "Google"). Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies). Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Oikeutta eläimille -yhdistys käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /999)10 §:n mukainen rekisteriseloste. Muokattu viimeksi 31.1.2017

 

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry
Osoite: PL 362. 00131 Helsinki
Puhelin: 044 722 3351
Sähköposti: info@oikeuttaelaimille.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Santeri Hurnanen
Sähköposti: santeri@oikeuttaelaimille.fi

 

3. Rekisterin nimi

Oikeutta eläimille -yhdistyksen rekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena kerätä yhdistyksen jäsenistä ja lahjoittajista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, kerätä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneiden tiedot tiedottamista ja muuta yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot ja koota nämä tiedot yhteen tukemaan yhdistyksen toiminnan kehittämistä.

Säännöllistä ja jatkuvaa sähköistä yhteydenpitoa tehdään vain asiakkaan luvalla (uutiskirje, tms.).

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Yhteystiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tietolähde tietosisällölle

 

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on yhdistyksen toiminnan kautta kertyneet tiedot henkilön omista ilmoituksista (mm. yhdistyksen kampanjoihin osallistuminen, uutiskirjetilaukset, jäsenhakemukset tai yhdistykselle lahjoittaminen) ja yhdistyksen ostamien palveluiden kautta saatu tieto (Postin Tiedotuspalvelu).

 

7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tietoja joista on poistettu lahjoittaja- ja jäsentiedot saatetaan luovuttaa Oikeutta eläimille -yhdistyksen kumppaneille sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia. Jäsen- ja lahjoitustietoja ei koskaan luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, eikä niitä säilytetä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolella.

Oikeutta eläimille -yhdistys käyttää MailChimp -sähköpostipalvelua viestinnässään. MailChimp on Yhdysvaltalaisen The Rocket Science Group -yhtiön palvelu, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Yhdysvaltoihin siirrettävä tietosisältö sisältää henkilön etu- ja sukunimen ja sähköpostiosoitteen.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisenä. Jäsenrekisteri sijaitsee Hetzner Online GmbH:n ja hallitsemissa palvelinkeskuksissa. Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.