Oikeutta eläimille

Mikä on Oikeutta eläimille?

Kettu turkistarhalla

Oikeutta eläimille on eläinten oikeuksia ja kasvissyöntiä ajava järjestö.

Näkyvin osa toimintaamme on eläintuotannon ja teurastamoiden olojen nostaminen julkisuuteen. Toimimme myös ruohonjuuritasolla: järjestämme tapahtumia, puhumme kouluilla, jaamme lentolehtisiä, järjestämme mielenosoituksia.

Toimintakohteitamme ovat turkistarhaus, tehotuotanto, eläinkokeet sekä eläinten käyttö viihteen välineinä. Suhtaudumme kriittisesti myös metsästykseen ja kalastukseen sekä lemmikkieläinten jalostukseen.

Oikeutta eläimille on perustettu vuonna 1995. Järjestöllä on useita toimintaryhmiä eri puolilla maata. Mukaan toimintaan voivat tulla kaikki yhdistyksen päämääriä ja toimintatapoja kannattavat ihmiset.

Oikeutta eläimille kyseenalaistaa eläinten hyväksikäytön ajatuksen. Ihmisten ja eläinten välisen suhteen tulisi perustua vastavuoroisuuteen nykyisen yksisuuntaisen hyödyntavoittelun sijasta. Eläimet ovat tuntevia olentoja, joilla on oikeus elämään ja omaehtoisuuteen.

Oikeutta eläimille ei hyväksy sukupuoleen, ihonväriin, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tue toimintaamme

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi

Toimintamme perustuu suurelta osin vapaaehtoisten työhön. Siksi juuri sinun antamasi tuki järjestölle on äärimmäisen tärkeä toiminnan jatkumisen kannalta. Säännölliset lahjoitukset mahdollistavat toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun. Paras tapa lahjoittaa on ryhtyä kuukausilahjoittajaksi.

Lahjoita

Liity jäseneksi

Jäsenmaksujen avulla pystymme jatkamaan eläinten hyväksi tehtävää työtä. Varoja käytetään muun muassa uuden materiaalin tuottamiseen, eläinten oikeuksista tiedottamiseen, tilaisuuksien järjestämiseen sekä lehden tekemiseen.

Liity jäseneksi