Lahjoita

Jälleen uusia shokki­kuvia turkis­tarhoilta

Salakuvat paljastavat turkisalan lupaukset eläinten olojen parantamisesta pötypuheeksi

Neljä ketunpoikasta häkin verkkopohjalla

ALLE­KIRJOITA KANSALAIS­ALOITE

Eurooppalainen kansalaisaloite Fur Free Europe tähtää turkis­tarhauksen lopettamiseen EU:n alueella. 

Allekirjoita nyt!


Oikeutta eläimille on julkaissut salaa otettuja kuvia kuudelta Pohjanmaalla sijaitsevalta turkistarhalta. Kuvissa näkyy eläimiä, jotka kärsivät märkivistä silmätulehduksista, korvavammoista, epämuodostuneista jaloista sekä vammautuneista ja vertavuotavista hännistä. Kuvissa näkyy myös valtavan kokoisiksi jalostettuja naaleja, joiden nahka on poimuttunut silmien päälle.

Yhdellä tarhalla otetulla videolla pieni ketunpoikanen kannibalisoi kuolleen häkkitoverinsa irtonaista päätä. Osa eläimistä kärsi stereotyyppisistä käytöshäiriöistä. Kaikilla tarhoilla eläinten häkit ovat ahtaita ja lähes täysin vailla virikkeitä.

Paljastukset tulevat Suomen kannalta kiusalliseen aikaan. Suurin osa Euroopan entisistä turkistuottajamaista on lopettanut turkistarhauksen. Suomi sen sijaan on epäonnistuneen lakiuudistuksen myötä jäänyt eläinsuojelun takapajulaksi. 

Turkistarhojen kieltämistä vaativan eurooppalaisen kansalaisaloitteen on allekirjoittanut jo 1,2 miljoonaa ihmistä. Suomesta on allekirjoittajia viidenneksi eniten Saksan, Ranskan, Ruotsin ja Puolan jälkeen. Asukaslukuun suhteutettuna Suomesta on kolmanneksi eniten kerättyjä nimiä.

Euroopan unioni on juuri uusimassa omaa eläinsuojelulainsäädäntöään. Aiemman kansalaisaloitteen myötä lainsäädäntöön on tulossa ruoantuotannossa käytettävien eläinten häkkikasvatuksen kielto. Oikeutta eläimille toivoo, että myös turkistarhauksen kielto voitaisiin lisätä meneillään olevaan uudistukseen.

Suurin osa suomalaisista vastustaa eläinten kasvattamista ahtaissa verkkopohjahäkeissä statussymbolituotteiden vuoksi, mutta poliitikot eivät ole saaneet tätä julmuutta loppumaan. Koko EU:n laajuinen kielto auttaisi eläimiä myös Suomen kaltaisissa maissa, joissa eläinsuojelusta päättävät poliitikot edelleen kuvittelevat eläinten kärsimyksen tuottavan taloudellisia voittoja.

Ketunpoikanen häkissä syö toisen ketunpoikasen irtonaista päätä
Valkoinen kettu katsoo toisen ketun takaa

HALUATKO OLLA MUKANA

PUOLUS­TAMASSA ELÄIMIÄ?

Lahjoita nyt!

Tarhat saaneet valtavan summan tukea verorahoista

Viime vuosina Suomen turkistarhat ovat saaneet yli 30 miljoonaa euroa julkista tukea koronapandemian varjolla. Jokainen tarhoista, joilla nyt julkaistut kuvat on otettu, on saanut koronatukea vuosina 2020–2021. Yhteensä näille tarhoille on maksettu tukea 379 000 euroa.

Turkisalan talouden alamäki on alkanut jo vuosina ennen koronapandemiaa. Monet kansainväliset muotiyritykset ovat lopettaneet turkisten käytön, kun kuvat tarhoilta ovat levinneet tiedotusvälineissä. Tarhaajat ovat väittäneet lopettavansa esimerkiksi eläimille kärsimystä aiheuttavan ylijalostuksen, mutta tätä ei nyt julkaistujen kuvien perusteella ole tapahtunut.

Kuvat on otettu tarhoilla, jotka sijaitsevat Lapuan, Närpiön, Vetelin, Kannuksen ja Kaustisen alueilla. Tarhat ovat valikoituneet satunnaisesti. Oikeutta eläimille on toimittanut tiedot tarhoista viranomaisille eläinsuojelutarkastuksia varten.

Vetoa paremman eläinsuojelulain puolesta!

 

Jos olet jo allekirjoittanut eurooppalaisen kansalaisaloitteen, voit allekirjoittaa myös vetoomuksen eläinsuojelulain parantamiseksi.

Uutta eläinsuojelulakia on valmisteltu erittäin pitkään. Sikojen oloihin luvattiin pikaisia parannuksia jo vuonna 2009, kun salakuvat sikaloista herättivät kohua. Meneillään oleva lakiuudistus on kuitenkin pahasti epäonnistunut, eikä se paranna kaikkein huonoimmassa asemassa olevien tuotantoeläinten oloja lainkaan. Niin lihasiat, turkiseläimet kuin broileritkin jäävät vaille parannuksia.

Usealla puolueella – erityisesti Vihreillä, Vasemmistoliitolla ja Sosialidemokraateilla – on ohjelmassaan eläinsuojelun parantamiseen tähtääviä vaatimuksia. Nämä puolueet ovat kuitenkin toistaiseksi painottaneet muita tavoitteitaan, ja eläinsuojelu on joutunut tylyjen kompromissien kohteeksi.

Vetoa kanssamme puolueisiin, että eläinten asiaa pidettäisiin esillä tulevissa vaaleissa ja mahdollisissa hallitusneuvotteluissa eläinsuojeluparannuksista tehtäisiin kynnyskysymys. Vetoomus luovutetaan yllämainittujen puolueiden puheenjohtajistolle.

Kuvat turkistarhoilta

Oikeutta eläimille on varmistanut, että kuvat ovat autenttisia ja että ne on otettu siellä, missä kuvaajat ovat ilmoittaneet. Osassa kuvista on mukana sijaintikoordinaatit. Tarhoilla on kuvattu myös eläinten häkkikortteja, jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa tarhoista ja eläimistä. Kuvissa näkyy myös tarhojen rakenteita ja rakennuksia. Emme kuitenkaan julkaise tietoja tarhojen tarkoista sijainneista tai niiden omistajista. Nämä tiedot on toimitettu viranomaisille.


Turkistarha Lapualla

Tarhalla vierailtiin joulukuussa 2022. Kuvat tarhalta  osoittavat, että eläimet kärsivät kivuliaista silmätulehduksista ja vammoista, joita ei ole hoidettu asianmukaisesti. 

Lisäksi kuvat osoittavat, että tarhalla on jalostettu eläimiä luonnottoman suurikokoisiksi. Myöskään eläinten pitopaikat eivät ole sellaiset, joissa villi koiraeläin voisi toteuttaa käyttäytymistarpeitaan tai saada riittävästi liikuntaa. 

Turkistarha Vetelissä

Tarhalla vierailtiin joulukuussa 2022. Samoin kuin Lapuan tarhalla, myös nämä kuvat osoittavat, että eläimet kärsivät kivuliaista silmätulehduksista ja vammoista, joita ei ole hoidettu asianmukaisesti. 

Myös tällä tarhalla on jalostettu eläimiä luonnottoman suurikokoisiksi. Myöskään eläinten pitopaikat eivät ole sellaiset, joissa villi koiraeläin voisi toteuttaa käyttäytymistarpeitaan tai saada riittävästi liikuntaa. Ilmakuva tarhasta on otettu kesällä.

Turkistarha Kaustisella

Tarhalla vierailtiin heinäkuussa 2022. Eläinten pitopaikat eivät ole sellaiset, joissa eläin voisi toteuttaa käyttäytymistarpeitaan tai saada riittävästi liikuntaa. Tarhalla nähtiin pieni ketunpoikanen, joka söi toisen ketunpoikasen irtonaista päätä. Osalla eläimistä oli hoitamattomia silmätulehduksia.

Turkistarha Närpiössä

Tarhalla vierailtiin heinäkuussa 2022. Eläinten pitopaikat eivät ole sellaiset, joissa eläin voisi toteuttaa käyttäytymistarpeitaan tai saada riittävästi liikuntaa. Osa eläimistä oli vammautuneita, useammalla poikasella oli ripulia.

Turkistarha Kaustisella

Tarhalla vierailtiin kesäkuussa 2022. Eläinten pitopaikat eivät ole sellaiset, joissa eläin voisi toteuttaa käyttäytymistarpeitaan tai saada riittävästi liikuntaa. Osalla eläimistä oli erilaisia vammoja, joihin ne eivät olleet saaneet riittävää hoitoa.

Turkistarha Kannuksessa

Tarhalla vierailtiin marraskuussa 2022. Osa eläimistä kärsi silmätulehduksista. Naalit oli jalostettu luonnottoman kokoisiksi. Eläinten pitopaikat eivät ole sellaiset, joissa eläin voisi toteuttaa käyttäytymistarpeitaan tai saada riittävästi liikuntaa. Ilmakuva tarhasta on otettu kesällä.

Allekirjoita kansalais­aloite turkis­eläinten puolesta

Meillä on nyt historiallinen mahdollisuus lopettaa turkistarhaus koko EU:n alueella. Eurooppalainen kansalaisaloite on kerännyt jo yli 1,3 miljoonaa nimeä. Yhteinen tavoitteemme on päästä 1,4 miljoonaan tammikuun 2023 aikana. Allekirjoita siis aloite nyt, ja jos olet jo allekirjoittanut, jaa aloitetta eteenpäin!

Allekirjoita nyt!

Oikaisu 19.1. klo 8.17. Artikkelissa väitettiin virheellisesti, että Suomesta olisi kerätty nimiä kolmanneksi eniten. Ruotsi ja Puola ovat kuitenkin ohittaneet Suomen. Lisätty tieto siitä, että asukaslukuun suhteutettuna nimiä on kolmanneksi eniten.