Lahjoita

AVOIN KIRJE MINISTERI ESSAYAHILLE

Aiemmat maa- ja metsätalousministerit ovat laiminlyöneet eläinsuojelun kehittämisen ja keskittyneet alan yritysten lyhytnäköiseen voitontavoitteluun. Ethän sorru samaan virheeseen?

Paimenkoiran pentu istuu korvat lurpallaan

ALLEKIRJOITA AVOIN KIRJE

Suomi ei saa jäädä eläinsuojelun takapajulaksi.

Allekirjoita nyt!

HYVÄ SARI ESSAYAH,

maa- ja metsätalousministerin tehtävä on vaativa, ja eläinten kannalta kaikkein vastuullisin tehtävä valtioneuvostossa. 

Erityisen vaikean ministerin tehtäväkentästä tekee sen sisäinen ristiriitaisuus: maa- ja metsätalousministeri vastaa samaan aikaan sekä maatalousalan yritysten taloudellisista toimintaedellytyksistä että eläinten hyvinvoinnin kehittämisestä. Tehtävänä on siis olla pukki kaalimaan vartijana. 

Tässä aiemmat ministerit ovat valitettavasti unohtaneet tasapuolisuuden ja keskittyneet vain edistämään eläinten tehotuotannon etuja. Tilanne on epätasapuolinen myös siksi, ettei eläimillä ole puolellaan maatalouden etujärjestöjen kaltaisia valtavia lobbauskoneistoja. Niinpä eläinsuojelu on jäänyt jalkoihin.

Eläinsuojelu on tällä hetkellä kriisissä. Tästä esimerkkejä ovat lainsäädännön hitaus ja epäonnistuminen, valvonnan puutteet sekä oikeusjärjestelmän kyvyttömyys saada väärinkäytöksiä tuomiolle.

Kuten tiedät, pian tulee voimaan uusi eläinsuojelulaki, joka säädettiin edellisellä hallituskaudella. Tiedät varmasti myös sen, että laki on saanut eläinsuojelujärjestöiltä voimakasta kritiikkiä. Uusi laki antaa kuitenkin mahdollisuuden parantaa valtioneuvoston asetuksia. Vetoamme, että otat tässä työssä huomioon eläinten oikeuden hyvään kohteluun ja elinoloihin. 

Uuden lain mukaan eläimillä on oltava “mahdollisuus toteuttaa liikkumiseen, leikkiin, lepoon, kehonhuoltoon, syömiseen, ravinnon etsintään ja ympäristön tutkimiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.”

Nämä vaatimukset eivät toteudu nykyisin esimerkiksi turkistarhauksessa, broileri- tai sikatiloilla eivätkä maidontuotannossa. 

Jopa 85 % suomalaisista vastustaa turkistarhauksen jatkumista nykyisellään. Kettutarhauksen jatkuminen on jo jättänyt Suomen eläinsuojelussa samaan seuraan Kiinan kanssa.

Eläinten hyvinvointisäädöksiä ollaan uudistamassa myös EU:ssa. Tässä työssä on tärkeää, että Suomi alkaa toimia eläinsuojelun kehittäjänä jarruttajan sijaan.