Eläinten oloja ei saa huonontaa

Ti, 21 Maa 2017 - 19:03

Allekirjoita julkilausuma ja vaadi hallitusta sitoutumaan eläinsuojelun kehittämiseen

Me allekirjoittaneet emme hyväksy eläinsuojelun heikentämistä. Hallituksen on purettava päätös sikojen tilojen pienennyksestä ja sitouduttava kehittämään eläinsuojelua eteenpäin. Eläinten hyvinvointi ei saa jäädä talouden jalkoihin.

*
*
*
Saatamme ottaa yhteyttä ja kertoa vetoomuksesta. Voit halutessasi jättää tämän tyhjäksi.

Maa- ja metsätalousministeriö muutti maaliskuussa sikojen suojelua koskevaa asetusta niin, että sikojen tilavaatimuksia pienennettiin.

Tehotuotantotiloilta ja teurastamoista julki tulleet kuvat ovat toistuvasti herättäneet laajaa julkista keskustelua. Poliitikot ja viranomaiset ovat luvanneet laittaa nähdyt ongelmat kuntoon. Mitään konkreettista ei kuitenkaan ole tehty. Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei eläinsuojelua paranneta, mikäli siitä on mitään kustannuksia.

Nyt tapahtunut huononnus on kuitenkin uutta. Usko siihen, että eläinten hyvinvointi paranee hitaasti mutta varmasti, on osoittautunut turhaksi. Halu tehdä rahaa on hallitukselle tärkeämpää kuin alkeellisetkaan parannukset eläinsuojeluun.

Tämän kehityksen on muutettava suuntaa. Näin ei voi jatkua.