Salakuvaukset johtivat tuomioihin teurastamon työntekijöille

Ke, 08 Mar 2017 - 16:11

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin seitsemän Sastamalan teurastamon työntekijää ja teurastamon johtajan. Tuomiot tulivat eläinsuojelurikoksista. Rikokset tulivat ilmi, kun Oikeutta eläimille -yhdistys julkaisi teurastamossa salaa kuvattuja videoita syksyllä 2015. Tuomituille vaadittiin myös eläintenpitokieltoja, mutta käräjäoikeus hylkäsi nämä vaatimukset.

Sastamalan teurastamon lisäksi videoita julkaistiin HKScanin Paimion teurastamolta ja kahdelta pienemmältä teurastamolta sekä 15 tuotantotilalta. Näillä videoilla näkynyttä eläimiin kohdistunutta väkivaltaa ei ole tuotu oikeuteen.

 

Käräjäoikeus totesi Sastamalan teurastamon työntekijöiden syyllistyneen muun muassa lampaiden hakkaamiseen muovilaatikolla sekä niiden repimiseen turkista ja raajoista. Lisäksi lampaita heitettiin kovakouraisesti pinoon jo tapettujen lajitovereiden päälle. Nautoja hakattiin kepeillä ja sähköpiiskattiin säännönmukaisesti. Nämä teot rikkoivat käräjäoikeuden mukaan Euroopan Unionin lopetusasetusta.

Oikeutta eläimille -yhdistys on tyytyväinen siihen, että eläinten pahoinpitelyt ovat johtaneet tuomioon. Eläintenpitokieltojen hylkääminen sen sijaan on yhdistykselle pettymys. Oikeutta eläimille on toimittanut poliisin tutkittavaksi suuren määrän videoaineistoa, joka osoitti, että eläinten laiton kohtelu Sastamalan teurastamossa oli pitkäkestoista ja säännönmukaista. Käräjäoikeus tutki todistusaineistoa kuitenkin vain pieneltä osin. Tämän vuoksi rikosten vakavuus jäi oikeusistuimen arviossa liian pieneksi, eikä eläintenpitokieltoja tuomittu.

– Jokainen voi katsoa videolta teurastamon toimintaa ja arvioida, olisiko eläimiä hakanneiden ja sähköpiiskanneiden henkilöiden syytä työskennellä muualla kuin eläinten parissa, sanoo Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -yhdistyksestä.

Videot teurastamoista ja tiloilta ovat nähtävissä eläintehtaat.fi-sivustolla. Yhdistys toivoo, että myös muut ilmitulleet tapaukset otetaan vakavasti ja tuodaan oikeuteen.

– Kaikkia teurastamoiden ongelmia ei kuitenkaan voida ratkaista juridisesti. On hyvä muistaa, että teollinen massatuotanto ja liukuhihnateurastus johtavat väistämättä eläimen arvon sivuuttamiseen. Siksi ongelman ratkaisu on lopulta yhteiskunnallinen, ei juridinen, toteaa Kristo Muurimaa.