Etsimme yrityskampanjavastaavaa

Pe, 16 Mar 2018 - 15:11

Oikeutta eläimille -yhdistys etsii yrityskampanjavastaavaa vuoden määräaikaiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen. Työn jatkuminen pidempäänkin on mahdollista. Työn tarkoitus on edistää kanojen hyvinvointia ja vaikuttaa yritysten valikoimaan.

Koordinaattorin työtehtäviin kuuluvat:

 • Suunnitella ja toteuttaa kampanjoita osana kansainvälistä yhteistyötä sekä osallistua kampanjastrategioiden luomiseen

 • Työskentely elintarvikealan yritysten kanssa ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen tuotantoketjuissa

 • Tutkimustyön tekeminen elintarviketeollisuudesta ja eläintuotannosta

 • Vapaaehtoisten ja aktivistien koordinointi kampanjointityössä

 • Kampanjamateriaalien tuottaminen

 • Katukampanjoinnin järjestäminen

 • Sosiaalisen median kampanjointi ja toimintakutsujen kirjoittaminen

Työn vaatimukset

 • Periksiantamattomuus. Kampanjavastaavalta edellytetään itseluottamusta ja kykyä toimia konfrontaatiotilanteissa ja vaikeissa neuvottelutilanteissa.

 • Oma-aloitteisuus ja motivaatio: kyky asettaa tavoitteita ja toimia niiden saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Työntekijällä tulee olla halu edistää eläinten hyvinvointia.

 • Kyky sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhteistyöhön kansainvälisessä ympäristössä.

 • Kyky järjestön ja kampanjan vaatimusten viestimiseen ammattimaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. Tämä edellyttää virheetöntä suomen kielen taitoa ja hyvää englannin kielen hallintaa.

Työaika on 35 tuntia viikossa ja siitä maksettava palkka on 1 950 € / kk. Työpaikka on Helsingissä. Työntekijästä riippuen myös etätyö voi olla mahdollinen. Työ alkaa pian, sopimuksen mukaan. Toivomme vastauksia 23.11. klo 12 mennessä.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen info@oikeuttaelaimille.fi, viestin otsikoksi ”työhakemus”.

Kannustamme eri vähemmistöryhmien edustajia hakemaan.

Lisätietoja mieluiten sähköpostitse.