Liity tukijäseneksi

Oikeutta eläimille on ruohonjuuritason järjestö, joka ei saa valtiontukia. Siksi juuri sinun antamasi tuki järjestölle on äärimmäisen tärkeää toiminnan jatkumisen kannalta. Tukijäsenmaksuja käytetään muun muassa uuden materiaalin tuottamiseen, eläinten oikeuksista tiedottamiseen sekä tilaisuuksien järjestämiseen.

Tukijäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen päämääriä ja toimintatapoja kannattavat ihmiset.

Vuosijäsenmaksu on vähävaraisilta 25 euroa ja muilta 50 euroa. Ainaisjäsenyys maksaa 1000 euroa.

Jäsenmaksun voit suorittaa tilille FI32 5723 0220 4441 57 (BIC OKOYFIHH). Käytä maksaessasi viitenumeroa 1009. 

Ps. huomaathan, että voit olla sekä kuukausilahjoittaja että tukijäsen.

*
*
*
*
*