Lahjoita

Eläinten oikeuksien tutkimukselle tunnustusta säätiöltä

Venla Ristola on voittanut Juliana von Wendtin säätiön opinnäytetyöpalkinnon eläinten oikeuksia käsittelevällä notaaritutkimuksellaan. Ristola opiskelee Turun yliopistossa oikeustiedettä. Hänen Onko eläimillä oikeuksia? -tutkimuksessaan pohditaan eläinten oikeussubjektiuden mahdollisuutta, eläinten mahdollisia perusoikeuksia ja eläinten moraalisia oikeuksia oikeusteoreettisesta näkökulmasta.

Säätiön tiedotteessa tutkimusta kuvataan eläinten kannalta merkitykselliseksi. Tutkimuksen mukaan eläimellä voisi olla itsenäisiä ja ihmisen intresseistä riippumattomia juridisia oikeuksia. Tutkimus ottaa kantaa oikeudellisen käsitteistön uudistamisen puolesta eläinten todellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkimuksen mukaan oikeussubjektiuden käsite ei ole muuttumaton, joten oikeudellisten käsitteiden tarkentaminen tai uudelleenmuodostus on mahdollista, jolloin myös oikeussubjektiuden nykyistä käsitettä voidaan tarkastella kriittisesti. Oikeusteoreettisessa keskustelussa nykyinen käsitys oikeussubjektiudesta on noussut esteeksi eläinten oikeuksille.

"Olen kiinnostunut eläinoikeudesta ja eläinten oikeuksien edistämisestä juridiikan keinoin, mistä syystä valitsin tutkimuksen aiheeksi eläinten oikeudet. Halusin tutkimuksen kautta lisäksi oppia lisää eläimiä koskevasta juridiikasta. Oikeusteoreettiset kysymykset ovat aina kiehtoneet minua, mistä syystä tein tutkielman oikeusteorian alalla," Venla Ristola kertoo.

Ristola kertoo halunneensa selvittää oikeusteoreettiset perusteet eläinten kaltoinkohtelulle. Hänen mukaansa eläinten oikeuksille ei ole oikeusteoreettista estettä, mutta taloudelliset intressit sekä yhteiskunnan tavat ja rakenteet vaikuttavat paljon eläinten kohteluun.

Tutkimuksessa ehdotetaan eläimille myönnettävän hyvinvointiin liittyviä perusoikeuksia. Toteutuessaan eläinten perusoikeudet, voisivat muuttaa esimerkiksi ruokateollisuuden perusrakennetta eläinystävällisempään suuntaan. Perusoikeudet voisivat myös määrittää, että minkälaisia kokeita eläimille voi tehdä ja millä perusteilla. Eläinten perusoikeuksien toteutumisen myötä eläinten ja ihmisten oikeuksia arvioitaisiin suhteellisuusperiaatteen avulla toistensa kanssa, jolloin eläinten oikeudet eivät jokaisessa tilanteessa olisi syrjäytettävissä esimerkiksi ihmisen elinkeinovapauden vuoksi.

"Tutkimuksen lähestymistapa on oikeusteoreettinen, mistä syystä eläinten oikeuksien käytännön toteutuminen on rajautunut tutkielman ulkopuolelle. Mainitsen kuitenkin eläinten mahdollisen omistusoikeuden yhteydessä niin luonnonvaraiset eläimet kuin myös tuotanto- ja lemmikkieläimet. Eläimiä koskevan lainsäädännön kehittyessä luonnonvaraisen eläimen voitaisiin esimerkiksi ajatella omistavan pesänsä. Eläimen oikeutta elinympäristöön voitaisiin lähestyä myös tuotanto- ja lemmikkieläintapauksissa eläimen pitopaikan näkökulmasta," kertoo Ristola.

Eläinlähtöiset oikeudet edellyttävät yhteiskunnallista ja lainsäädännöllistä mullistusta. Jää nähtäväksi voisiko yhteiskunta olla valmis eläinten oikeuksille.Juliana von Wendtin Säätiön opinnäytetyöpalkinto on arvoltaan 500 euroa. Säätiö tukee tutkimusta, jossa kehitetään ja sovelletaan eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä, ja jolla edistetään ihmisten ja eläinten hyvinvointia. http://jvws.org

Pysy ajan tasalla!

Päivitykset suoraan sähköpostiisi!

Oikeutta eläimille -yhdistyksen sähköpostilistalla saat uusimmat tiedot toiminnasta, kampanjoista ja mahdollisuuksista auttaa eläimiä! Lähetämme sähköpostia ajankohtaisen tilanteen mukaan muutaman kerran kuukaudessa.

Ota meihin yhteyttä

Oikeutta eläimille
PL 362
00131 Helsinki

044 722 3351 (klo 9-17)
044 722 3352 (tiedotusvälineet)

info@oikeuttaelaimille.fi