Lahjoita

Avoin kirje SDP:n puoluekokoukselle

Tulkaa mukaan puolustamaan turkiseläimiä. Eläimille kärsimystä aiheuttava ylellisyystuotteiden tuotanto ei kuulu enää 2020-luvulle.

Hyvät puoluekokousedustajat,

Sosialidemokraattisen puolueen 46. puoluekokouksessa elokuussa on esillä useita aloitteita, jotka tähtäävät turkistarhauksen kieltämiseen. Turkistarhaus on kielletty suuressa osassa Eurooppaa, ja merkittävää supikoirien ja kettujen kasvatusta on jäljellä enää Suomessa ja Kiinassa. Turkistarhaus on pääsyy sille, että Suomi on jäämässä eläinsuojeluasioissa pahasti jälkeen verrokkimaiden tasosta.

Enemmistö suomalaisista on eläinten hyvinvoinnin puolella. Taloustutkimuksen marraskuussa 2019 tekemässä kyselyssä turkistarhauksen jatkamisen entisellään hyväksyi vain 15 % vastanneista. Niistä vastaajista, jotka ilmoittivat äänestävänsä SDP:tä seuraavissa vaaleissa, vain 11 % hyväksyi nykyisenkaltaisen turkistuotannon jatkamisen. Ylivoimaisesti suurin osa halusi joko lakkauttaa turkistarhauksen tai tarjota eläimille huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään.

Allekirjoita vetoomus puoluekokoukselle!

Puoluehallitus on lausunnossaan käsitellyt asiaa laajasti ja kriittisesti, mutta se ei ole täysin yhtynyt aloitteiden sisältöön. Valitettavasti osa puoluehallituksen käytettävissä olleista tiedoista ovat vanhentuneita tai liioiteltuja. 

Suomessa ei ole 1 000 turkistarhayritystä, vaan hieman alle 700. Turkisnahkojen nettovienti ei ole yli 300 miljoonaa, vaan se on viime vuosina ollut noin 150 miljoonaa. Tällä rahamäärällä ei työllistetä 5 000 ihmistä, vaan alan todellinen työllisyysvaikutus on huomattavasti pienempi. Suurin osa Suomen turkisviennistä on ulkomailla tuotettuja nahkoja, jotka käyvät Suomessa huutokaupattavana.

Turkistarhaus on suhdanneherkkä ala, jolla on totuttu odottamaan taloudellista nousua huonompien vuosien jälkeen. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Useat Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen ja monet alueet, kuten Kalifornian osavaltio ja Intia, ovat kieltäneet turkisten myynnin kokonaan. Useat merkittävät muotitalot ovat lopettaneet aitojen turkisten käytön. Kansainvälistä kohua herättäneet kuvat Suomen turkistarhoilta ovat olleet merkittävässä roolissa tässä kehityksessä. Entisenlaista taloudellista nousua tuskin alalle enää tulee. 

Eläinten olot tarhoilla ovat monilta osin ristiriidassa tuotantoeläinten suojelusta annetun direktiivin kanssa.

Turkistarhaukseen liittyvä lainsäädäntö on vanhentunutta. Eläinten olot tarhoilla ovat monilta osin ristiriidassa tuotantoeläinten suojelusta annetun direktiivin kanssa (98/58/EY). Esimerkiksi direktiivin mukaan “eläimen vapautta liikkua sille ominaisella tavalla ottaen huomioon eläimen laji sekä saatu kokemus ja tieteellinen tieto, ei saa rajoittaa niin, että se aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä tai vahinkoa.” Tarhaolot eivät toteuta myöskään Suomen eläinsuojelulain periaatteita, joiden mukaan eläintenpidossa tulisi ottaa huomioon kunkin eläinlajin käyttäytymistarpeet.

Turkisalan erilaiset sertifiointiohjelmat eivät vaadi eläimille esimerkiksi enempää tilaa tai mahdollisuuksia toteuttaa käyttäytymistarpeitaan kuin lainsäädäntö.

Jo pitkään valmisteilla oleva eläinsuojelulain uudistus ei valitettavasti ole tuomassa parannuksia turkiseläinten oloihin. Lähes kaikki suomalaiset haluaisivat huomattavia parannuksia eläinten käytettävissä olevaan tilaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa lajille tyypillistä käyttäytymistä. Keskusta on kuitenkin onnistunut pysäyttämään kehityksen lähes täysin. 

Eläinsuojelukysymyksissä pelkät taloudelliset näkökohdat eivät voi määrätä kaikkea. Eläimet ovat meidän armoillamme, ja meidän vastuullamme on toimia niitä kohtaan oikeudenmukaisesti. Mohandas Gandhin sanoin: Kansakunnan suuruuden ja moraalisen kehittyneisyyden määrittää se, kuinka se kohtelee eläimiään.

Eläinten puolesta,

Pysy ajan tasalla!

Päivitykset suoraan sähköpostiisi!

Oikeutta eläimille -yhdistyksen sähköpostilistalla saat uusimmat tiedot toiminnasta, kampanjoista ja mahdollisuuksista auttaa eläimiä! Lähetämme sähköpostia ajankohtaisen tilanteen mukaan muutaman kerran kuukaudessa.

Ota meihin yhteyttä

Oikeutta eläimille
PL 362
00131 Helsinki

044 722 3351 (klo 9-17)
044 722 3352 (tiedotusvälineet)

info@oikeuttaelaimille.fi